Szukasz pomocy prawnej?

Restrukturyzacja i oddłużanie

Problemy finansowe przedsiębiorstwa nie zawsze muszą kończyć się jego „śmiercią” poprzez ogłoszenie upadłości lub powolne wygasanie lub wyprzedanie majątku przez wierzycieli dochodzących swoich należności. Istnieje bowiem możliwość przeprowadzenia działań poprawiających sytuację firmy, zawarcie układy z wierzycielami i ich spłacenie w sposób umożliwiający zachowanie przedsiębiorstwa i jego dalsze prowadzenie.

Zakres naszych działań w ramach restrukturyzacji obejmuje:

Zapraszamy do współpracy