Szukasz pomocy prawnej?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Problemy finansowe przedsiębiorstwa nie zawsze muszą kończyć się jego „śmiercią” poprzez ogłoszenie upadłości lub powolne wygasanie lub wyprzedanie majątku przez wierzycieli dochodzących swoich należności. Istnieje bowiem możliwość przeprowadzenia działań poprawiających sytuację firmy, zawarcie układy z wierzycielami i ich spłacenie w sposób umożliwiający zachowanie przedsiębiorstwa i jego dalsze prowadzenie. Istotne jest, aby zorientować się w odpowiednim momencie zorientować się, że sytuacja finansowa wymaga odpowiednich działań naprawczych zanim będzie za późno. Warto w takiej sprawie skorzystać z pomocy profesjonalistów. Każdy bowiem błąd może być bardzo kosztowny w ostatecznym rozrachunku. Nie warto ryzykować przyszłości firmy – lepiej skonsultować sprawę z prawnikiem.

Masz problemy finansowe w firmie? Zatory płatnicze? Trudności w spłacaniu wierzycieli? Możemy Ci pomóc w następujący sposób:

  • Ustaleniu sytuacji finansowej firmy pod kątem przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz dokonaniu oceny czy istnieją podstawy i możliwości zrestrukturyzowania przedsiębiorstwa
  • Zawarciu układu w przyspieszonym postepowaniu układowym
  • Zawarciu układu w postepowaniu układowym
  • Wszczęciu postępowania sanacyjnego.

Zapraszamy do współpracy