Szukasz pomocy prawnej?

Upadłość przedsiębiorców

Nie zawsze sytuacja firmy pozwala na jej restrukturyzację. Różne przyczyny mogą powodować, że pozostaje już tylko ogłoszenie upadłości. Może to być brak perspektyw branżowych na odzyskanie płynności finansowej, brak możliwości dogadania się z kluczowymi wierzycielami itd. Nie warto jednak w takiej sytuacji pozostawiać biegu wydarzeń losowi. Ogłoszenie upadłości nie oznacza końca życia biznesowego, a raczej zamknięcie pewnego etapu. Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie może natomiast prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnika spółki osobowej lub członka zarządu spółki z o.o. W istocie zatem brak właściwego działania może prowadzić do powstania odpowiedzialności za długi firmy, która może ciągnąć się za nami przez lata.

Jeśli sytuacja Twojej firmy pogarsza się i nie jesteś już w stanie spłacać jej zobowiązań skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci na każdym etapie procedury upadłościowej, w szczególności poprzez:

  • Analizę sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz analizę dokumentacji pod kątem możliwości oraz celowości ogłoszenia upadłości
  • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Reprezentowanie w postępowaniu sądowym o ogłoszeniu upadłości
  • Reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym
  • Reprezentowanie przed Syndykiem, kontakt z Syndykiem oraz Sądem upadłościowym.

Zapraszamy do współpracy