Szukasz pomocy prawnej?

Reprezentacja w postępowaniach sądowych

Ze względu na ilość spraw znajdujących się aktualnie w sądach postępowania sądowe są prowadzone w sposób nastawiony na ich szybkie rozstrzygnięcie. Do tego dochodzą skomplikowane przepisy oraz procedury, w których nie każdy jest w stanie się odnaleźć. Niewielki błąd w trakcie postępowania może nas wiele kosztować. Dlatego też warto jest zaufać specjalistom i zwiększyć maksymalnie szanse na zakończenie swojej sprawy sądowej pozytywnie.

Oferujemy reprezentowanie w postępowaniach sądowych, w których występujecie Państwo w charakterze strony, uczestnika, wnioskodawcy, wierzyciela lub w innym charakterze w postępowaniach procesowych (o zapłatę np. należności z faktur, umów, pożyczek, odszkodowań, o zwrot nienależnie pobranych świadczeń np. opłat likwidacyjnych, warunkowych itd, o ustalenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej), w postępowaniach nieprocesowych (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dział spadku, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku), w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających oraz w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Zapraszamy do współpracy