Szukasz pomocy prawnej?

Sporządzanie umów

W obecnych czasach bardzo ważne jest, aby zawierane przez nas umowy były sporządzone w formie pisemnej. Dobrze byłoby przy tym, aby były one skonstruowane w taki sposób, aby chroniła i zabezpieczała nasze interesy. Pamiętaj, że raz podpisana umowa może być zmieniona jedynie za zgodą drugiej strony. Jeśli raz podpiszesz niekorzystna dla siebie umowę będziesz musiał ponieść z tego tytułu konsekwencje prawne.

Dlatego też lepiej „zapobiegać niż leczyć” skontaktować się z profesjonalistami, którzy uchronią Cię przed negatywnymi konsekwencjami zawartej przez Ciebie umowy. Oferujemy sporządzanie umów cywilnoprawnych typu umowa najmu, umowa pożyczki, umowa dzierżawy, umowa sprzedaży, umowa zlecenie itd.

Zapraszamy do współpracy