Szukasz pomocy prawnej?

Udział w posiedzeniach organów spółek

Przy większych podmiotach gospodarczy takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne ze względu na zachowanie pry funkcjonowaniu odpowiednich organów takich podmiotów konieczne jest zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej poprzez udział w posiedzeniach organów tych spółek profesjonalnego pełnomocnika. Udział ten ma na celu zachowanie odpowiednich procedur, zgodności z przepisami oraz aktami wewnętrznymi podmiotów podczas posiedzeń organów spółek kapitałowych. Ma to ogromne znaczenie w kontekście możliwości zaskarżenia niektórych czynności tych organów, ale również dla zapewnienia prawidłowości podejmowanych decyzji prze te organy i w konsekwencji ważności podejmowanych przez spółkę czynności prawnych takich jak umowy, podwyższenia kapitałów, emisja akcji itd.

Zapraszamy do współpracy