Szukasz pomocy prawnej?

Zamówienia publiczne

W ramach czynności związanych z zamówieniami publicznymi oferujemy Państwu sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,, pomoc w postępowaniach przetargowych (w tym opiniowanie oferty pod katem zgodności z SIWZ, pomoc w zapytaniach kierowanych przez zamawiających), bieżące doradztw oraz reprezentowanie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Zapraszamy do współpracy