Szukasz pomocy prawnej?

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Z różnych względów zdarza się, że nasza nieruchomość nie ma uregulowanego stanu prawnego. W księgach wieczystych znajdują się nieaktualne informacje, brakuje dokumentów potwierdzających dokonane wpisy lub też treść księgi wieczystej nie zgadza się z posiadanymi dokumentami lub dokumentami znajdującymi się w aktach księgi wieczystej. Zdarza się też, że treść księgi wieczystej nie zgadza się z dokumentami geodezyjnymi znajdującymi się w rejestrze gruntów i budynków.

Bywa też, że nieruchomość nie ma księgi wieczystej, a zbiór dokumentów jest niekompletny lub niezgodny z rzeczywistością. Opisane powyżej sytuacje uniemożliwią lub utrudnią w istotnym stopniu dysponowanie lub rozporządzanie nieruchomością (m.in. sprzedaż). W zależności od sytuacji, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości może być mniej lub bardziej skomplikowane – mniej lub bardziej czasochłonne. Powierzenie prowadzenia sprawy w omawianym zakresie profesjonaliście pozwoli Ci na zaoszczędzenie czasu oraz pozytywne jej zakończenie.

Zapraszamy do współpracy