Szukasz pomocy prawnej?

Dział spadku

Ustalenie prawa do spadku jest tylko pierwszym etapem rozdzielenia majątku spadkowego. Drugim etapem jest dział spadku. Dopiero po przeprowadzeniu działu spadku konkretne przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej mogą stać się własnością poszczególnych spadkobierców. Podział ten powinien być przemyślany oraz dobrze poprowadzony.

Często jednak na tym tle dochodzi do licznych sporów pomiędzy spadkobiercami, a dział spadku może w takich przypadkach toczyć się przez wiele lat. Warto zatem powierzyć prowadzenie tego rodzaju spraw profesjonalistom.

Pomożemy Ci przeprowadzić dział spadku zarówno ugodowy, jak i sporny w toku postępowania przed sądem. Zadbamy o to, aby dział spadku przebiegł zgodnie z Twoimi oczekiwaniami oraz w rozsądnym terminie.

Zapraszamy do współpracy