Szukasz pomocy prawnej?

Sporządzanie ugód, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z dłużnikami

Czasem rozwiązaniem na ściągnięcie należności może być odpowiednie „dogadanie” się z dłużnikiem, rozłożenie należności na raty itd.

Prowadząc sprawę windykacji należności zapewniamy stały monitoring postępu działań, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z dłużnikiem oraz sporządzamy ugody z dłużnikiem w taki sposób, aby zabezpieczyć wierzyciela przed ewentualnym brakiem wywiązywania się przez dłużnika z zawartej ugody.

Zapraszamy do współpracy