Poznaj motto naszej kancelarii

“Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere”.  

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Błażej Nowak – Radca Prawcy, Doradca Restrukturyzacyjny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo (studia stacjonarne). W 2013 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach  i w 2014 r. złożył z wyróżnieniem egzamin radcowski. Następnie z dniem 26.07.2014 r. uzyskał prawo wykonywania zawodu radcy prawnego (Kt 3362).

W latach 2011-2012 uczestniczył w studiach podyplomowych z zakresu „Wyceny i gospodarki nieruchomościami” organizowanymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Następnie odbył praktykę zawodową dla zarządców nieruchomości w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. W dniu 21.12.2012 r. uzyskał licencję zarządcy nieruchomości.

Od marca 2009 r. współpracuje z Kancelariami prawniczymi z terytorium województwa śląskiego.

Od kwietnia 2015 r. pełni funkcje pełnomocnika Syndyka w postepowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach.

W dniu 16.04.2018 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Po złożeniu ślubowania w dniu 28.05.2018 r. uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego (licencja nr 1247)

Prywatnie: jest miłośnikiem wycieczek górskich, podróży, sportu, dobrej kuchni oraz filmów.

Preferowany zakres spraw

 • sprawy cywilne (w szczególności w zakresie szkód komunikacyjnych)
 • sprawy dotyczące nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem prawa mieszkaniowego
 • sprawy gospodarcze (w tym prawo spółek handlowych),
 • spory sądowe
 • ochrona przed windykacją
 • sprawy upadłościowe
 • sprawy restrukturyzacyjne

Karolina Garbacz – Radca Prawny

Specjalista w zakresie prawa procesowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i w 2018 r. zdała egzamin radcowski. Uczestniczka Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Prywatnie uwielbia dalekie podróże, włoską kuchnię i fotografię.

Do jej głównych obszarów działalności należą:

 • sprawy cywilne
 • sprawy gospodarcze i handlowe.
 • windykacja należności
 • spory sądowe

Rafał Tomczyk – Prawnik

W 2018 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i uzyskał tytuł magistra prawa. Zamierza przystąpić do egzaminu na aplikacje radcowską.

Prywatnie interesuje się siatkówką oraz filozofią, czyta XIX-wieczne powieści.

Do jego głównych obszarów działalności należą:

 • sprawy cywilne
 • sprawy mieszkaniowe
 • sprawy gospodarcze i handlowe

Zapraszamy do współpracy