Obsługa firm

Oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawną Twojej Firmy we wszystkich dziedzinach prawa (we wszystkich sprawach). Profesjonalna, bieżąca pomoc prawna pozwoli nie tylko na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim pozwoli zapewnić Ci spokój w prowadzeniu biznesu. Chroń swój biznes i nie przejmuj się problemami prawnymi – pomożemy Ci ich uniknąć lub je rozwiązać.

Zalety:

W

Stały kontakt z prawnikiem

W

Rozwiązywanie bieżących problemów

W

Zapobieganie powstawaniu problemów prawnych poprzez stałe konsultacje z prawnikiem (w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć)

W

Bieżące opiniowanie zawieranych umów

W

Wydawanie opinii prawnych odnośnie wątpliwości co do skutków prawnych zaistniałej sytuacji, podejmowanych działań lub ich braku

W

Prowadzenie wszystkich spraw sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych, w których Klient występuje jako powód, pozwany, wierzyciel, dłużnik, strona, uczestnik lub w innym charakterze

W

Udział w spotkaniach i negocjacjach

W

Pomoc w przetargach, w tym sprawdzanie oferty pod kątem zgodności z SIWZ, sporządzenie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

W

Nie musisz poszukiwać do każdego problemu prawnego lub sprawy prawnika przez co oszczędzasz swój czas i pieniądze.

Sposoby rozliczeń wynagrodzenia za obsługę prawną:

W

Ryczałtowe – zawsze takie samo wynagrodzenie miesięczne niezależnie od ilości czasu poświęconego czasu na obsługę prawną. Nie musisz się martwić ile wyniesie Cię honorarium Twojego prawnika. Możesz ustalić swoje koszty na pewnym i stałym poziomie

W

Godzinowe – wynagrodzenie płatne za godzinę pracy prawnika. Płacisz tylko za faktycznie przepracowany czas przy świadczeniu obsługi prawnej

W

Mieszane – połączenie ryczałtu z wynagrodzeniem godzinowym. Po przekroczeniu ustalonej liczby godzin w ramach ryczałtu każda godzina pracy prawnika będzie dodatkowo płatna według ustalonej stawki. Taki model rozliczeń umożliwia lepsze kontrolowanie wydatków na pomoc prawną.

Zachęcamy do współpracy