Szukasz pomocy prawnej?

Czynsze

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest uiszczanie na rzecz wynajmującego czynszu. Najczęściej czynsz ma postać świadczenia pieniężnego płatnego okresowo, np. co miesiąc.

Brak płatności czynszu zdarza się bardzo często. W naszym kraju zaległości czynszowe liczone są w milionach złotych. Istotne jest, aby ściągać należności na bieżąco i nie doprowadzić do zbyt dużych okresów zaległości. Przydatna w tym jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który zapewni sprawne przeprowadzenie egzekucji należności czynszowych.

 

Zapraszamy do współpracy