Szukasz pomocy prawnej?

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się czasem z problemami o charakterze prawnym. Począwszy na zaległościach w opłacaniu opłat prze właścicieli lokali poprzez nienależyte wykonanie robót przez wykonawców.

Możemy w sposób kompleksowy pomagać w działalności wspólnoty mieszkaniowej we wszystkich aspektach jej działalności, doradzać w zakresie podejmowanych inicjatyw czy powstałych problemach.

Pomagamy również w sprawach pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a właścicielem lokalu, z którym wspólnota pozostaje w sporze np. z uwagi na brak opłacania należności z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na fundusz remontowy czy zaliczek na media.

 

Zapraszamy do współpracy