Szukasz pomocy prawnej?

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości

W ostatnich kilkudziesięciu latach naszej historii zdarzało się, że własność prywatna nieruchomości była przymusowo przenoszona na rzecz Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie różnego rodzaju ustaw, dekretów czy decyzji administracyjnych. Nie zawsze wywłaszczenie odbywało się z przyznaniem należnego odszkodowania za przejęcie nieruchomości. Jeśli Twoja nieruchomość lub Twojego poprzednika prawnego (spadkodawcy) została przejęta w taki sposób bez odszkodowania, warto sprawdzić przy pomocy profesjonalisty czy przysługuje Ci odszkodowanie, a jeśli tak podjąć próbę jego uzyskana.

Zapraszamy do współpracy