Szukasz pomocy prawnej?

Szkody osobowe

Czasem szkoda w majątku wiążę się również z szkodą na osobie np. w wyniku wypadku drogowego doznajemy uszkodzeń ciała, które wiążą się nieraz z koniecznością prowadzenia leczenia lub nawet długiej uciążliwej rehabilitacji. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo domagania się nie tylko odszkodowania za szkody w majątku, ale także za szkody związane z leczeniem, rehabilitacją oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Takie same roszczenia przysługują pokrzywdzonemu, gdy dozna się jedynie uszczerbku na zdrowiu. Pomagamy w ustaleniu zakresu i wysokości szkody oraz w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody bądź jego ubezpieczyciela.

Zapraszamy do współpracy