Gmina zarządcą prywatnej nieruchomości. Czy właściciel może dochodzić odszkodowania za nienależyte sprawowanie zarządu?

Gmina zarządcą prywatnej nieruchomości. Czy właściciel może dochodzić odszkodowania za nienależyte sprawowanie zarządu?

W latach 70-tych powszechnym zjawiskiem było oddawanie prywatnych nieruchomości w zarząd państwu, a dokładniej różnego rodzaju terenowym organom administracji państwowej. Ustawa Prawo lokalowe z 1974 r. wraz z wydanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i...