Gmina zarządcą prywatnej nieruchomości. Czy właściciel może dochodzić odszkodowania za nienależyte sprawowanie zarządu?

Gmina zarządcą prywatnej nieruchomości. Czy właściciel może dochodzić odszkodowania za nienależyte sprawowanie zarządu?

W latach 70-tych powszechnym zjawiskiem było oddawanie prywatnych nieruchomości w zarząd państwu, a dokładniej różnego rodzaju terenowym organom administracji państwowej. Ustawa Prawo lokalowe z 1974 r. wraz z wydanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i...
Sukcesja przedsiębiorstwa

Sukcesja przedsiębiorstwa

Czy nowe prawo zwiastuje koniec konfliktów rodzinnych po śmierci przedsiębiorcy? Czyli o tym, co zmieni ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jeszcze w III kwartale 2018 r. wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem...